HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Chứng chỉ LCCIs – PEARSON

LCCI IQs (LCCI International Qualifications) là bằng cấp được cung cấp bởi EDI được nhiều tổ chức kinh doanh trên thế giới công nhận. Năm 2011, Pearson đã mua lại EDI.LCCI IQs là bằng cấp quốc tế bao gồm các lĩnh vực khác nhau, bao quát được tất cả các chức năng chính trong kinh doanh, trong đó bằng kế toán quốc tế là một lĩnh vực rất mạnh của LCCI. Các bằng cấp này được cung cấp thông qua mạng lưới của hơn 4.000 trung tâm trên toàn thế giới. Các trung tâm này được hỗ trợ nguồn tài nguyên học tập phong phú và hệ thống quản trị trực tuyến tiện lợi từ EDI. Hàng năm có trên 500.000 thí sinh được cấp bằng LCCI tại hơn 80 quốc gia