HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Chương trình từ thiện đến với trẻ em vùng cao

  • Intelligence Education & Media tổ chức các chương trình từ thiện đến với trẻ em vùng cao, tạo ra những khóa học tình thương ngắn hạn đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.