HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Đào tạo doanh nghiệp

1/ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP.

– Với định hướng xây dựng một thương hiệu uy tín và chuyên cung cấp các khóa đào tạo chuyên ngành, các chuyên gia và giảng viên đào tạo của Intelligence Education & Media đã biên soạn các khóa đào tạo phù hợp hoàn toàn với nhu cầu kinh doanh đặc thù của mỗi khách hàng trong thực trạng bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam hiện tại,  nhằm đảm bảo việc mang lại các lợi ích lớn nhất trong việc trau dồi kỷ năng và tăng cường năng lực làm cho việc cho học viên, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.

2/ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

* Khóa học về Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng;

* Khóa học về Phân tích báo cáo tài chính cho cách định chế tài chính;                      

 

 

 

 

 

 

 

 

* Khóa học về Quản trị rủi ro tín dụng hiện đại;    * Khóa học về Xây dựng sản phẩm bán lẻ;

Khóa về Kỹ năng quản lý cấp cơ sở;        * Khóa học về học tập thực tế tại nước ngoài: Singapore, HongKong,…;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Khóa học về Quản trị Rủi Ro Lãi suất trên Sổ ngân hàng;        * Khóa học về Quản trị tài chính kế toán Ngân hàng;

* Khóa học về Quản trị quan hệ khách hàng ưu tiên/cap cấp;     * Khóa học về Lập kế hoạch tài chính ngân hàng;

* Khóa học đào tạo Giám đốc tài chính ngân hàng.                     * Khóa học về Quản trị kế toán tài chính;

* Khóa học về Quản trị nguồn nhân lực;                                      * Khóa học về Quản trị kinh doanh;

* Quản trị kinh doanh phân phối;                                                  * Quản trị Marketing;

* Quản trị Thương hiệu;                                                                * Phát triển văn hóa doanh nghiệp;

* Các khóa đào tạo Custumer Service;                                         * Các khóa đào tạo kỹ năng mềm cao cấp;

* Khóa học về Lập và Quản lý Hợp đồng tổng thầu EPC/EPCI;   * Khóa học về KN sale dành cho cán bộ khách hàng CN;

* Khóa học về KN nhận viết dấu hiệu bất thường trong BCTC;    * Kỹ năng bán hàng qua điện thoại.

3/ Các chương trình Đào tạo, huấn luyện chuyên môn trong lĩnh vực Bất Động Sản.

– Effective investment and Capturing the risks in real estate market

– Return on investment, Special review and Constructing trading network in real estate

– Prevention of risks and the secrets of successful business in real estate

– Investment in Real estate: The secret of successful investors

– Building a Marketing Strategy – Managing Marketing Excellence

– AIAD model – Successful negotiation in Real Estate

– Sales skills in real estate

– Teamwork skills and build quality systems.

* Để đăng ký  khóa học Bất Động Sản:

Cách 1: Liên hệ ngay hotline của công ty:  091 885 91 79

Cách 2: Liên hệ tại Fanpage: INTELLIGENCE EDUCATION & MEDIA.

Cách 3: Đăng ký theo link đăng ký dưới đây: https://forms.gle/iZ6trfuBeV5AeYdJ9