HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Thị Bình

CEO

Nguyễn Phi Phúc Ngọc

Giám đốc Kinh doanh

Khưu Thanh Hiền

Giám đốc Học thuật

Văn Trần Thạch Thảo

Trưởng phòng Nhân sự

Nguyễn Thị Linh

Nhân viên Marketing

Đỗ Cao Kỳ Duyên

Nhân viên tư vấn

Phan Thị Hạnh Duyên

Nhân viên tư vấn

 

* Chairman (Chủ tịch HĐQT): Ông Trần Trọng Nghĩa

  • Trình độ học vấn:

. Thạc sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin

. Kỹ Sư Hàng Hải

  • Kinh nghiệm làm việc:

. 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, phát triển dự án Marketing, tư vấn doanh nghiệp và tổ chức sự kiện.

. Phó giám đốc Rich – Run Training Joint Stock Company.

. Tổng Giám Đốc Stone Apple Việt Nam

. Giám đốc Công ty TNHH FPT Network.

* CEO (Tổng Giám Đốc): Bà Nguyễn Thị Bình

Trình độ học vấn

. Thạc sĩ ngành Kế toán Quốc tế, Đại học Công nghệ Swinburne, Australia

. Thành viên hiệp hội CPA Australia

. Thành viên CIMA Vương quốc Anh

. Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Việt Nam

. Cử nhân Ngoại ngữ, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Việt Nam

  • Kinh nghiệm nghề nghiệp:

. 15 năm kinh nghiệm về điều hành quản trị doanh nghiệp

. 20 năm kinh nghiệm về tài chính kiểm toán và Giám đốc tài chính

* COO: Ông Lê Tấn An

Kinh nghiệm làm việc:

. 15 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản sách.

. Làm việc với 63 trường học trên khắp cả nước;

. Xuất bản sách cho các lứa tuổi từ mầm non đến đại học, từ các trường tư ở Việt Nam đến các trường quốc tế.