HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Hệ thống trường Cao đẳng và Đại học

Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống trường học của Intelligence tại một số quốc gia trên thế giới:

Cơ sở vật chất hiện tại của một trong những trường đào tạo về kỷ thuật trong hệ thống trường của Intelligence. Cơ sở vật chất hiện đại của trường Đại học nằm trong hệ thống trường của Intelligence.

Trường đào tạo phi công chuyên nghiệp