HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Sứ mệnh

Intelligence Education & Media đặt mục tiêu cung cấp những dịch vụ, chương trình đào tạo giáo dục chuyên nghiệp, uy tín và khó tiếp cận hoặc chi phí quá lớn đến người Việt Nam với chi phí thấp nhất, nhằm nâng cao giá trị cho mỗi khách hàng.