HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Tầm nhìn

Intelligence Education & Media hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp uy tín và đi đầu trong lĩnh vực giáo dục – truyền thông và cung cấp các khóa đào tạo nghề chuyên sâu bằng tiếng Anh với hệ thống các trung tâm Anh ngữ cũng như hệ thống phân phối sách tiếng Anh lớn nhất nước. Bằng sự hợp tác với các doanh nghiệp lớn tại nước ngoài, Intelligence Education & Media đặt mục tiêu phát triển trở thành nhà cung cấp sách tiếng Anh lớn tại Việt Nam đồng thời phát triển hệ thống tư vấn du học từ cấp cơ sở đến đại học và sau đại học