HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Đào tạo doanh nghiệp – Customer Service Workshop

Workshop kéo dài 3 ngày với sự tham gia của gần 100 nhân viên từ phía khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi hy vọng Intelligence đã mang đến những giá trị mà phía khách hàng mong muốn.